Registrering - Troms Quest 2019

Troms Quest 2019, Begrensa
Troms Quest 2019, Åpen
Troms Quest 2019, 6-mila
Troms Quest 2019, Junior
Troms Quest 2019, RNB 1
Fødselsdato:
Navn:
*
Hjemsted:
*
Adresse:
 
Postnr/sted:
Land:
*
Mobilnr:
 
E-post:
 
Hjemmeside:
 
Yrke:
Trekkhundklubb:
Kennelnavn:
# hunder:
Antall hunder på kennelen
# år:
Antall år med hundekjøring
Familiemedlemmer:
Hobbyer:
Lokalaviser:
Sponsorer:
Langdistanse erfaringer:
Løp/ år/ plassering - inklusive alle gangene du har fullført Troms Quest:
Hvorfor Troms Quest?:
Strategi for årets løp:
Ledere i spannet/ navn/ alder:
Spesielle hunder i spannet:
Min adresse kan publiseres   Mitt telefonnummer kan publiseres

Startkontingent/>Start-up fee
Startkontingent 17-mila kr 1400,-
Startkontingent 6-mila kr  600,-                                                                                   
Juniorklassen 600,-

Startkontingent RNB1 400,-

Betales til/Payment to

TROMSØ OG OMEGN TREKKHUNDKLUBB

Leirstrandvegen 227
9106 STRAUMSBUKTA

Kontonr /ACCOUNT NO.: 4750.15.51917
BIC/SWIFT: SNOW NO22
IBAN: NO6847501551917

For Troms Quest 2019 er der elektronisk påmelding.
Påmeldingen åpner 15. oktober 2018.                                                                        
Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt, og man kommer ikke inn på lista over påmeldte før betaling er registrert.
Siste frist for påmelding og betaling av starkontingent er 25. januar 2019. 

Det er for 2019 satt et tak på maksimalt 60 deltakere uansett klasse (Deltakere RNB teller ikke). 

For Troms Quest 2019 there is electronic registration.
The registration will open on October 15, 2018.
Registration is not valid until the start-up fee is paid and you will not be included in the list of registered before payment is registered.
The deadline for sign-up and payment of grants is 8 January 2019.

By 2019 a maximum of 60 participants have been taken, regardless of class (Participants RNB do not count).