Registration - Troms Quest 2024

12 - spann 2024
8 - spann 2024
6 - mila 2024
Junior 120 km 2024
RNB1 20 km 2024
Åpen klasse 20 km 2024
Rekruttklasse 11-15 år
Date of birth:
Name:
*
Hometown:
*
Adress:
 
Zip code/city:
Country:
*
Phonenr:
*
E-mail:
 
Homepage:
 
Occupation:
Sled-dog club:
Kennel name:
# dogs:
Number of dogs in kennel
# years:
Number of years running dogs
Family members:
Hobbies:
Local newspapers:
Sponsors:
Long distance experiences:
Race name/ year/ placing - with all your finishes in Troms Quest:
Why long-distance/ Troms Quest:
Race strategy for this race:
Leaders in the team (name/age):
Special dogs in the team:
My address can be given out   My phone no. can be given out

Startkontingent/>Start-up fee
18-mila kr 1500,-
6-mila kr  650,-                                                                                   
Juniorklassen 650,-

RNB1 650,-

Betales til/Payment to

TROMSØ OG OMEGN TREKKHUNDKLUBB

Leirstrandvegen 227
9106 STRAUMSBUKTA

Kontonr /ACCOUNT NO.: 4750.15.51917
BIC/SWIFT: SNOW NO22
IBAN: NO6847501551917

Opplys hvem betalinga gjelder for hvis du betaler for andre!

Det er elektronisk påmelding for Troms Quest 2022.
Påmeldingen åpner 1. november 2021 klokka 1200.                                                                        
Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt, og man kommer ikke inn på lista over påmeldte før betaling er registrert.
Siste frist for påmelding og betaling av startkontingent er 10. januar 2022. Send gjerne kvittering for betalt avgift (sms 91869132 eller torefigenschau@mac.com) for kjappere registrering!

Det er satt et tak for 2022  på maksimalt 60 deltakere uansett klasse (Deltakere RNB1 teller ikke).

For Troms Quest 2022 there is electronic registration. The registration will open on November 1th, 2021 12 am. Registration is not valid until the start-up fee is paid, and you will not be included in the list of registered before payment is registered. The deadline for sign-up and payment of grants is January 10th 2022. Feel free to send a receipt for a fee (sms 91869132 or torefigenschau@mac.com) for faster registration! By 2022 a maximum of 60 participants have been taken, regardless of class (Participants RNB do not count).

Let us know who the payment is for if you pay for others!